U bent hier

 

Over GIAL

GIAL treedt al sinds 1993 op als informaticacentrum van de Stad Brussel. Als technologische partner van de Stad Brussel verstrekt GIAL diensten en oplossingen, advies en ondersteuning aan de stad en beheert het centrum haar informaticapark.

Applicaties & materiaal

GIAL biedt de Stad Brussel softwareoplossingen op maat, aangepast aan haar behoeften en werkdomeinen. Daarnaast stelt GIAL de stad betrouwbare tools ter beschikking die hun sporen hebben verdiend op het vlak van e-administratie en e-government. 

De betrokken domeinen zijn met name aankopen, demografie, e-government, onderwijs, vastgoed, internet, openbare bibliotheken, kinderdagverblijven, relatie tussen burger en bestuur, human resources, openbare netheid en openbare werken.

Materiaal

GIAL helpt ook bij de selectie, installatie en het beheer van informatica-, bureautica- en netwerkmateriaal, en verzekert de beveiligde hosting van de uitrusting en websites.

Assistentie

Het ervaren personeel van GIAL verzekert eveneens de ondersteuning van de gebruikers, per telefoon en ter plaatse.

Aankoopcentrale

Opdat ook andere aanbestedende overheden kunnen beschikken over de beste oplossingen voor de meest voordelige kostprijs, fungeert GIAL ook als aankoopcentrale.

Kwaliteit

GIAL past de methodes van PRINCE2 en ITIL toe.