PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE LA VILLE DE BRUXELLES
TECHNOLOGISCHE PARTNER VAN DE STAD BRUSSEL

​Van het beheer van gemeentevergadering naar de e-gemeenteraad

Eerst een beheertool

Concreet kan het gemeentebestuur met de beheertool van de raad digitale “mappen” maken (dossiers) met analyses, verslagen, ontwerpbesluiten, bijlagen die aan het secretariaat van de raad overgemaakt werden.

Nederlands

Meer over IT-overheidsopdrachten!

 

Dankzij deze aankoop- en opdrachtencentrale kunnen aanbestedende overheden, openbare ondernemingen, aanbestedende diensten benodigdheden en diensten krijgen die IT-gericht zijn.

Nederlands

Newsletter

Nederlands

Gelieve uw e-mailadres in te vullen om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Contact & toegang

Nederlands

GIAL
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel 
Tel. +32 2 229 54 00 - Fax +32 2 229 54 54

GIAL contacteren

PO17034. De opdracht heeft betrekking op de sluiting van een raamovereenkomst, en vervolgens, meerdere diensten-overeenkomsten op het gebied van business en strategische consultancy, (business-, functionele, technische) analyse, ontwikkeling, configuratie, installatie, bijstand bij de implementatie van informaticaoplossingen (diensten, systemen, gegevens, producten enz.) en voor het beheer ervan in servicemodus.

PO17029. Deze opdracht beoogt de aankoop van aankoop van computerservers, kleine opslagsystemen en onderhoud van het bestaande park voor Stad Brussel en staat ook open voor de leden van de aankoopcentrale.

PO17039. De opdracht, die in 2 percelen is onderverdeeld, beoogt de aankoop van desktopcomputers voor kantoordoeleinden, technische desktopcomputers en laptops als toevoeging op of vernieuwing van het park waarmee de verschillende afdelingen, vzw’s, scholen en bibliotheken van de stad Brussel zijn uitgerust.

GIAL vandaag

120
personeelsleden
200
referenties
8000
pc's in het informaticapark beheerd door GIAL
220
plaatsen verbonden met het datanetwerk

GIAL biedt een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen, een stabiele werkomgeving en een professionele ontwikkeling in een stimulerend en vooruitstrevend kader in de vernieuwende technologieën van e-government.

GIAL, de technologischepartner van de Stad Brussel, zoekt een system engineer Windows (M/V).

GIAL, de technologischepartner van de Stad Brussel, zoekt een functional analyst IT HR (M/V).

GIAL, informaticacentrum van de Stad Brussel, zoekt een sboekhouder (M/V).