U bent hier

 

Nieuws

GIAL heeft sinds het begin van de jaren ‘90 meegewerkt aan de informatisering van de Franstalige openbare bibliotheken van de Stad Brussel en vervolgens aan de ontwikkeling van een collectieve catalogus voor alle Franstalige openbare bibliotheken van het Gewest. GIAL heeft diezelfde bibliotheken ook bijgestaan bij het opzetten van een echte portaalsite voor de lezers.

PO17023. Aankoop (3 percelen) van desktopcomputers voor kantoordoeleinden, technische desktopcomputers, laptops en thin clients

Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 beschikt de hele Hogeschool Francisco Ferrer voortaan over de diensten aangeboden door Office 365 suite. 

In 2014 installeerde GIAL voor de Stad Brussel het gratis openbare wifinetwerk Bru-Wifi. In 2017 verhuizen alle access points naar het gewestelijke netwerk wifi.brussels.

De openbare ruimte op het grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgebaat door handelaars op openbare markten, of nog door etablissementen zoals restaurants en cafés, die terrassen, schragen, kraampjes opstellen ... op de openbare weg. Hoe kunnen we de vergunningen beter beheren en deze bezetting controleren?

Stel u voor: de Stad Brussel met haar 24 Franstalige kinderdagverblijven voor ongeveer 1200 plaatsen en meer kinderen. Hoe kunnen we de inschrijvingen en de facturatie het beste en op correcte wijze beheren?

In 2016 werd er een e-loket opgericht waarmee u 5 administratieve documenten kon aanvragen. Tijdens de tweede fase werd de toegang tot 16 andere documenten vereenvoudigd. 

GIAL begeleidt het project voor een pedagogisch gebruik van iPads in de scholen van de Stad Brussel. Het gebruik van dergelijke tablets kan... school maken!

Deze versie is gebruiksvriendelijker, dynamischer, moderner en interactiever. Ze ging op 18 april 2017 online.

GIAL is actief op de sociale media, uiteraard om zijn verwezenlijkingen, diensten, en nieuwste vacatures voor te stellen, nieuwe opdrachten...