U bent hier

 

Verantwoordelijke aankoopcentrale/overheidsopdrachten senior jurist

GIAL, de technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten als verantwoordelijke voor zijn aankoopcentrale.

De functie

De aankoopcentrale van GIAL is bij voorrang bestemd voor de Stad Brussel maar stelt haar opdrachten ook open voor haar aangeslotenen. Ze vormt een proactieve tool in dienst van de organisatie en genereert een jaarlijkse omzet van 10 miljoen euro, hoofdzakelijk op het gebied van IT.

 • U organiseert proactief de plaatsing van opdrachten overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • U zorgt ervoor dat de geschiktste plaatsingsprocedures worden gekozen op basis van de wet inzake overheidsopdrachten en van de optimalisatie van de kostenbeheersing.
 • U zorgt ervoor dat de wetgeving doorheen de volledige procedure wordt nageleefd, van het bestek tot de motivering van de gunning.
 • U stelt een planning op per dossier en zorgt ervoor dat de vastgelegde termijnen worden nageleefd.
 • U staat garant voor de naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en kunt die interpreteren.
 • U staat uw collega’s bij in complexe dossiers.
 • U treedt als contactpersoon op voor alle interne vragen die verband houden met de te volgen procedures.
 • U coördineert een team bestaande uit 2 aankoopmedewerkers en 3 salesmedewerkers.
 • U werkt samen met de aankoopcentrales van de andere entiteiten van de Stad.
 • U implementeert de strategische tools om de lopende zaken onder controle te houden en te anticiperen op de toekomst.

Vereiste opleiding en ervaring

 • U beschikt over een diploma rechten en bent bijzonder geïnteresseerd in aankopen en contracten, of u hebt gelijkwaardige kennis opgebouwd door ervaring.
 • Uw kennis en uw interpretatie van de wetgeving inzake overheidsopdrachten vormen een grote troef.
 • U kunt perfect overweg met Outlook, Excel en Word en met projectplanningstools.
 • U beschikt over bewezen ervaring met het opstellen van bestekken, selectiecriteria van leveranciers naargelang de aankoopstrategie, audittechnieken voor leveranciers.
 • U kent de aanbestedingsprocedure en de analyse ervan door en door, alsook de verschillende onderhandelingstechnieken naargelang de vastgelegde doelstellingen.
 • Ten minste 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • U hebt een grondige kennis (gesproken en geschreven) van het Nederlands en van het Frans.

Vereist profiel

 • U kunt een team coachen en managen, u kunt zich opstellen als een inspirerende leider en uw verantwoordelijkheid nemen als dat nodig is.
 • U kunt zich soepel opstellen bij veranderingen.
 • U werkt methodisch en kunt prioriteiten stellen.
 • U hebt goede communicatievaardigheden.
 • U bent proactief en klantgericht.

Meer info? 

Contacteer: GIAL vzw
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel
jobs@gial.be

Kandidatuur: www.gial.be/kandidatuur 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van GIAL om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures.