U bent hier

 

Business Intelligence Manager

GIAL, de technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een Business intelligence manager (m/v)

Uw functie

De Business Intelligence Manager is in eerste instantie verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de businessintelligencebehoeften van het bedrijf. Hij analyseert relevante informatie en levert gedetailleerde rapporten op basis van die analyses om de onderneming in staat te stellen actie te ondernemen. Hij implementeert vervolgens aanbevelingen voor rapporteringtools en gegevens-beheertools.
Hij geeft leiding aan een team van ontwikkelaars en analisten (4 VTE's) die verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de businessintelligenceprocessen. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van de BI-strategie.
De BI-manager stelt dagelijks de intelligencebehoeften van alle afdelingen van het bedrijf vast. Daarvoor communiceert hij per geval met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen en bepaalt hij welke beslissingen moeten worden genomen, wanneer, waarom en wie de intelligence zal gebruiken om die beslissingen te nemen.
De BI Manager houdt ook toezicht op de verschillende gebieden die van belang zijn voor het bedrijf, bestudeert de interne en externe omgeving van het bedrijf en voert marktonderzoeken en -analyses uit.
Hij heeft ook tot taak deel te nemen aan managementbijeenkomsten in verband met rapportering van intelligence en aanbevelingen voor te stellen op het gebied van rapportering en intelligencebeheer.
Hij neemt deel aan evenementen die door professionals uit de sector georganiseerd worden en ook aan beurzen om GIAL te vertegenwoordigen.
Samenvatting van de taken van de Business Intelligence Manager:

 • U brengt de businessintelligencebehoeften van het bedrijf in kaart
 • U bezorgt gedetailleerde rapporten aan verschillende afdelingen
 • U geeft leiding aan een team van ontwikkelaars
 • U bepaalt de BI-strategie van het bedrijf
 • U volgt de evolutie van de BI-markt

Vereiste opleiding & ervaring

 • U hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of master) in een technische of informaticarichting.
 • U hebt minstens 5 jaar ervaring in een data-afdeling.
 • U hebt een perfecte kennis van het Frans en/of het Nederlands en een goede kennis van de andere landstaal.
 • Uw technische vaardigheden inzake Business Intelligence zijn afdoende.
 • U bent bedreven in databasetools.
 • U bent bedreven in businessintelligencetools.
 • U bent bedreven in databasemanagementsystemen.

Vereist profiel

 • U kunt problemen analyseren en alternatieven voorstellen.
 • U kunt zich wendbaar opstellen bij veranderingen.
 • U werkt methodisch en kunt prioriteiten stellen.
 • U hebt goede communicatievaardigheden.

Informatie & solliciteren

GIAL – Human Resources
Émile Jacqmainlaan 95 – 1000 Brussel | www.gial.be
T. 02 229 54 00 – F. 02 229 54 54 – E. jobs@gial.be
Solliciteren: enkel via www.gial.be/nl/kandidatuur