U bent hier

 

Directeur Services, Process & Technologies (M/V)

GIAL, de technologische partner van de openbare besturen en het informaticacentrum van de Stad Brussel, is op zoek naar een directeur (M/V) Services, Process & Technologies.

Uw missie

Do Better with Less aanmoedigen door het aanbod van innovatieve, performante en integratieve diensten aan de klant te stimuleren.

Uw voornaamste taken

 • Het is uw verantwoordelijkheid om de meest geschikte architectuur voor te stellen (service, functioneel/applicatiegewijs, technisch, veiligheid, inclusief technology watch en technische redactie van de bijzondere bestekken). Zo garandeert u dat de kwaliteit van de diensten die GIAL binnen de toegekende budgetten aan zijn gebruikers verleent, aan de verwachtingen voldoet (in het bijzonder de Stad Brussel). 
 • U ontwikkelt deze architectuur en maakt ze duurzaam door ze te laten passen in een korte-, middellange- en langetermijnvisie om te garanderen dat de verleende diensten voortdurend evolueren naargelang de behoeften van de klanten, efficiënt blijven en overeenstemmen met de best practices ter zake.
 • U bent verantwoordelijk voor het creëren en opvolgen (inclusief KPI’s, geïntegreerde instrumentenborden) van de processen (inclusief ITIL), procedures en diensten die verband houden met de opvolging van de naleving en de engagementen van GIAL naar zijn klanten toe (beheersovereenkomst, veiligheidsbeleid inbegrepen). Daarbij fungeert de SPT-directie als punt waar alle vragen van klanten binnenkomen (Demand Management). 
 • U beheert de portefeuille en het geïntegreerde Programme Management Office (PMO) van GIAL.
 • U ontwikkelt en promoot het gebruik van nieuwe technologieën
 • U bevordert de overdracht van kennis, ervaring en goede praktijken binnen de teams.

Uw kennis

 • Kennis van de twee landstalen en technisch Engels
 • Kennis van geïntegreerde servicegerichte architectuur
 • Kennis van PMO, Prince2 en ITIL
 • Kennis van end-to-end-monitoringtools en reportingtools 
 • Goede informaticakennis, bewezen interesse in nieuwe technologieën en het concept van Smart Cities

Uw voornaamste vaardigheden

 • In staat om in team te werken, samenwerking aan te moedigen en conflicten op te lossen.
 • Vermogen om met klanten in dialoog te gaan om “samen aan de toekomst te bouwen” en de geleverde diensten op te volgen
 • In staat om in dialoog te gaan met de medewerkers van GIAL om te bouwen aan de “beste oplossingen”
 • In staat om ‘out of the box’ te denken
 • Een can-do-mentaliteit en -houding aan de dag leggen
 • Gemaakte beloften nakomen
 • Assertief

Vereiste diplomaniveau

 • Diploma hoger onderwijs (universiteit of hogeschool).
 • Minstens 10 jaar bewezen en relevante ervaring in een soortgelijke omgeving (shared services/openbare diensten).
 • Beheersing van de procedures inzake openbare aanbestedingen.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en respectvolle werkomgeving.
 • Professionele ontwikkelingsmogelijkheden in een motiverende en steeds evoluerende omgeving. 
 • Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.

Meer info ?

Contacteer: GIAL vzw
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel
jobs@gial.be

Kandidatuur: www.gial.be/kandidatuur

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van GIAL om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures