U bent hier

 

Aankoop- en opdrachtencentrale

GIAL, als aanbestedende overheid, kan de verwerving van leveringen of diensten voor andere aanbestedende overheden of openbare bedrijven vergemakkelijken (wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006).

Een aanbestedende overheid die zich wendt tot een aankoop- of opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren (art. 15).

De aanbestedende overheid heeft zo de toegang tot een waaier aan informaticaproducten aangepast aan haar behoeften. Ze geniet zowel van de verdeling van de kosten als van voordeligere voorwaarden dankzij een groter aankoopvolume, en beschikt over een toegang tot een catalogus gekoppeld aan het onderwerp van de opdrachten.

Overeenkomst

De overeenkomst (overeenkomst) is niet bindend. Het maakt snelle en flexibele IT-aanwervingen mogelijk, met minder kosten en minder beperkingen die verbonden zijn met het beheer van overheidsopdrachten in dit domein.

De aankoopcentrale, in de praktijkDe opdrachtencentrale, in de praktijk
GIAL belast zich met de overheidsopdrachten voor leveringen of diensten.GIAL, aanbestedende entiteit, ondertekent een conventie met de begunstigden van de opdrachtencentrale.
GIAL geeft opdracht aan de inschrijver aan welke de aanbesteding is toegewezen (opdrachtnemer).GIAL organiseert de openbare aanbestedingen van uitrustingen, diensten en werken.
De opdrachtnemer factureert aan GIAL en GIAL is aansprakelijk tegenover de opdrachtnemer.De ondertekenaar van de conventie bestelt rechtstreeks bij de opdrachtnemer.
GIAL factureert aan de voorwaarden van de overheidsopdracht en wordt vergoed voor haar prestaties.De opdrachtnemer factureert aan de begunstigde ondertekenaar.
 GIAL verzekert zich van de naleving van de opdrachtbepalingen en de uitvoeringswijzigingen.
 GIAL wordt vergoed voor het beheer van de betreffende opdrachten.

De administraties (cf. onze referenties) die klant zijn en een overeenkomst met GIAL hebben ondertekend, kunnen leveringen en diensten aankopen uit het aanbod van de lijst van CDA- en CDM-opdrachten die in aanmerking komen (lijsten met voorwerpen en einddata van de opdracht)

Marchés