INFORMATICACENTRUM VAN DE STAD BRUSSEL

Directeur Services, Process & Technologies (M/V)

Uw missie

Do Better with Less aanmoedigen door het aanbod van innovatieve, performante en integratieve diensten aan de klant te stimuleren.

Nederlands

Service desk officer (M/V)

Uw functie

 • U zorgt voor klanttevredenheid, de naleving van de verbintenissen ten opzichte van de klanten en de follow-up om de SLA's na te leven.
 • U bent het eerste aanspreekpunt voor klanten (e-mail, systeem, tel., fax), analyseert de vraag, registreert die en probeert een oplossing te vinden.
 • U stuurt de vragen naar de bevoegde teams en staat in voor de communicatie met de klant.
 • U deelt de toegangsconfiguraties mee aan de klant.
Nederlands

GIAL op het Salon des Mandataires 2017

De standplaats (1D27) is dit jaar groter om het publiek beter te ontvangen en de gelegenheid te bieden om het verkooppersoneel (Sales) van GIAL te ontmoeten en kennis te maken met de leveranciers van IT-oplossingen die voorkomen in de opdrachten waaruit kan worden gekozen in de aankoop- en opdrachtencentrale.

Nederlands

Functional analyst (M/V)

Uw functie

 • De eisen van de klant begrijpen en formaliseren, instaan voor de installatie van de informaticaoplossing met de overeengekomen kwaliteit, het tevredenheidsniveau van de klant meten en de gepaste corrigerende acties voorstellen.
 • De klant helpen zijn behoefte te formuleren. Door middel van vraaggesprekken, actieve observatie, de studie van documenten en procedures, lijsten van evenementen nagaan wat zijn behoeften zijn.
Nederlands

Opdracht voor de digitalisering van aanvraagdossiers voor huuraanvragen

Overheidsopdrachten

Termijnen

Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22 november 2016 (23u59)
ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23 november 2016 (10u30)
Opening van de inschrijvingen: 23 november 2016 (10u30)

Nederlands

Opdracht voor de levering van computermonitors

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16 november 2016 (20u)
 • ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17 november 2016 (10u30)
 • Opening van de inschrijvingen: 17 november 2016 (10u30)
Nederlands

Twee nieuwe sites van de hand van GIAL

GIAL wordt almaar vaker gevraagd voor evenementensites (zoals deze van de Veertiendaagse van de internationale solidariteit die plaatsvindt van 1 tot 15 oktober 2016) of voor websites gericht op een zeer specifiek thema (hier het Klimaatplan van de Stad Brussel).

Veertiendaagse van de internationale solidariteit

Nederlands

Beheerder van de openbare aankopen en aanbestedingen (M/V)

Uw functie

 • U staat in voor de administratieve afhandeling van de leveranciersbestellingen, van bij de ontvangst van de aanvraag van de klant tot aan het plaatsen van de bestelling bij de leverancier en de opvolging hiervan.
 • U stelt de bestekken op, neemt de offertes in ontvangst, analyseert de offertes en stelt gunningsverslagen op.
 • U onderhoudt een goede relatie met de inschrijvers en staat garant voor de goede uitvoering van de opdrachten.
 • U staat in voor het technologisch toezicht van de huidige en mogelijke leveranciers.
Nederlands

Sharepoint developer (M/V)

Uw functie

Als SharePoint developer:

Nederlands

​Van het beheer van gemeentevergadering naar de e-gemeenteraad

Eerst een beheertool

Concreet kan het gemeentebestuur met de beheertool van de raad digitale “mappen” maken (dossiers) met analyses, verslagen, ontwerpbesluiten, bijlagen die aan het secretariaat van de raad overgemaakt werden.

Nederlands

GIAL is voor het derde jaar op rij aanwezig op het Salon des Mandataires in Marche-en-Famenne met een stand om de aankoop- en opdrachtencentrale voor IT-oplossingen voor te stellen. En GIAL verwacht u daar!

AOO16025. Opdracht voor de digitalisering van aanvraagdossiers voor huuraanvragen van de Grondregie van de Stad Brussel

AOO16021. Opdracht voor de levering van computermonitors (voor de Stad Brussel).

GIAL vandaag

120
personeelsleden
200
referenties
8000
pc's in het informaticapark beheerd door GIAL
220
plaatsen verbonden met het datanetwerk

GIAL biedt een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen, een stabiele werkomgeving en een professionele ontwikkeling in een stimulerend en vooruitstrevend kader in de vernieuwende technologieën van e-government.

GIAL, de technologische partner van de openbare besturen en het informaticacentrum van de Stad Brussel, is op zoek naar een directeur (M/V) Services, Process & Technologies.

GIAL, technologiepartner van de overheden en informaticacentrum van de Stad Brussel, zoekt een service desk officer.

GIAL, technologiepartner van de overheden en informaticacentrum van de Stad Brussel, zoekt een functional analyst.