PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE LA VILLE DE BRUXELLES
TECHNOLOGISCHE PARTNER VAN DE STAD BRUSSEL

Aanbesteding. Operationele leasing van bedrijfswagens

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21 augustus 2017 (23u30)
 • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22 augustus 2017 (10u30) 
 • Opening van de inschrijvingen: 22 augustus 2017 (10u30) 
Nederlands

Aanbesteding. Weergaveschermen voor gemeentelijke informatie

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25 juli 2017 (23u30)
 • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26 juli 2017 (10u30) 
Nederlands

Brussel. Naar een controle van de commerciële exploitatie van de openbare ruimte

De Franse oplossing GEODP (Informaticabeheer en optimalisering van de openbare ruimte) met haar verschillende modules zoals de module Voirie wordt gebruikt om aan de behoeften van de Stad te beantwoorden (Directie Handel-Werk van de afdeling Economische Zaken). De module Placier is reeds in gebruik.

Zo kunnen agenten over alle informatie beschikken die voordien slechts in een papieren dossier bestond. Ze kunnen dus beter controles uitvoeren en de database aanvullen en bijwerken.

Nederlands

Brussel. Opvangplaatsen beter beheren

De Stad Brussel beheerde de inschrijvingsaanvragen reeds centraal dankzij de software BB Bookings ontwikkeld door GIAL, en de facturatie dankzij andere eveneens op maat gemaakte beheersoftware 4.1.

Nederlands

E-loket. Fase II bij Stad Brussel

Het initiatief viel in de smaak want in 2016 werd zowat 65 % van alle administratieve documenten (Bevolking & Burgerlijke stand) aangeboden via het e-loket, via dit kanaal besteld. Dit project dat door GIAL wordt begeleid biedt enerzijds de mogelijkheid om de teledienst te stimuleren voor mensen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een elektronische verblijfskaart.

Nederlands

Information security advisor (M/V)

Uw missie

U werkt mee aan de opstelling van een strategisch plan van de stad Brussel, en aan de bepaling van de guidelines op basis waarvan de keuzen i.v.m. informatiebeveiliging zullen worden gemaakt.

U helpt ook mee aan de ontwikkeling van een informatiebeveiligingscultuur binnen GIAL en de stad Brussel, en aan de implementatie van beleidslijnen, methodologieën en processen binnen dat domein.

Nederlands

iPads in de scholen van de Stad Brussel

Deze tablets maken een gedifferentieerde scholing mogelijk en kunnen leerlingen helpen zelfstandiger te worden. 

Nederlands

Service desk officer (M/V)

Uw functie

 • U zorgt voor klanttevredenheid, de naleving van de verbintenissen ten opzichte van de klanten en de follow-up om de SLA's na te leven.
 • U bent het eerste aanspreekpunt voor klanten (e-mail, systeem, tel., fax), analyseert de vraag, registreert die en probeert een oplossing te vinden.
 • U stuurt de vragen naar de bevoegde teams en staat in voor de communicatie met de klant.
 • U deelt de toegangsconfiguraties mee aan de klant.
Nederlands

Een nieuwe versie voor de website van de stad Brussel

Het design van de website van de stad Brussel werd door een graficus aangepast aan de huidige huisstijl.

De zoekrobot kwam meer op de voorgrond. Er werd gekozen voor de Solr-zoekrobot vanwege zijn kwaliteit op het vlak van indexering en het zoeken naar inhoud door deze volledig digitaal te bieden.

Nederlands

Overheidsopdracht. Accessoires en klein informaticamateriaal

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20 juni 2017 (10u30)
 • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20 juni 2017 (10u30) 
 • Opening van de inschrijvingen: 20 juni 2017 (10u30) 
Nederlands

AOO17009. Operationele leasing van bedrijfswagens over een periode van 60 maanden

PNDAP17028. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De openbare ruimte op het grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgebaat door handelaars op openbare markten, of nog door etablissementen zoals restaurants en cafés, die terrassen, schragen, kraampjes opstellen ... op de openbare weg. Hoe kunnen we de vergunningen beter beheren en deze bezetting controleren?

GIAL vandaag

120
personeelsleden
200
referenties
8000
pc's in het informaticapark beheerd door GIAL
220
plaatsen verbonden met het datanetwerk

GIAL biedt een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen, een stabiele werkomgeving en een professionele ontwikkeling in een stimulerend en vooruitstrevend kader in de vernieuwende technologieën van e-government.

GIAL, technologisch partner van de Stad Brussel, zoekt een information security advisor (m/v).

GIAL, technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een service desk officer.

GIAL, de technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een architect IT.